Clo a DPH na Aliexpress

Odrádza vás pri nákupoch z Číny Clo a DPH? V tomto článku sa dozviete, že to nie je absolútne žiaden problém. Nemusí vás to strašiť, poradíme vám.

7. 6. 2018
Clo a DPH na Aliexpress

Pokiaľ nakupujete zo zahraničia, je potrebné brať do úvahy možné platenie cla a DPH. V tomto článku sa dozviete, kedy je lepšie s platbou cla či DPH počítať a o akú výšku by sa jednalo.

Všeobecné informácie

Je možné, že pokiaľ budete na AliExpress objednávať produkty vyššej ceny, budete povinný zaplatiť clo a DPH. Plateniu sa pravdepodobne vyhnete, ale je lepšie s platbou radšej počítať. Už pred samotným nákupom si prepočítajte cenu rovno s DPH a clom a uvidíte, či bude nákup stále výhodný. Čínski obchodníci sú si týchto platieb vedomí a snažia sa im predísť tak, že na balík píšu cenu ďaleko nižšiu, než je tá skutočná. Nie vždy to však prejde.

Clo

Clo, čiže colný poplatok, sa platí v prípadoch, kedy je hodnota objednávky vyššia ako 150 €. Konkrétna výška cla sa posudzuje podľa tabuliek, viď nižšie. Hodnota objednávky je v tomto prípade iba hodnota samotného produktu.

DPH

Daň z pridanej hodnoty, čiže DPH, sa platí od 1. júla za všetky objednávky. Jedná sa o 20 % z uhradenej čiastky. Do celkovej hodnoty sa započítava cena za produkt spoločne s dopravou. Viac o zmenách pri nákupoch z Číny sa dočítate v tomto článku.

Ako celý proces prebieha

Objednaný tovar v podobe balíčka dorazí na SR, kde sa ho chopia naši colníci. Ako sme už spomenuli, často je na balíčku napísaná nižšia cena, ako tá skutočná. Väčšinou sa jedná o cenu pod 20 $. Colníci však o týchto praktikách obchodníkov vedia a preto balíček prechádza röntgenovým prístrojom, ktorý colníkovi napovie, čo sa vo vnútri nachádza. 

Vo väčšine prípadov balíček dorazí adresátovi bez toho, aby musel komunikovať s poštou alebo colným orgánom. Avšak z času na čas colník predsa len niečo zadrží. Väčšinou sa jedná o elektroniku či produkty zdanlivo väčšej hodnoty. Colný úrad si v týchto prípadoch vyžiada doklady k zásielke a ak je hodnota nižšia ako hranica pre zavedenie cla, je balíček prepustený k adresátovi. Ak je ale hodnota vyššia, vymeriava sa konkrétna hodnota cla. Hodnoty sú uvedený nižšie.

Ak colný úrad balíček zabaví

Ak dôjde k zabaveniu balíčka Colným úradom, postupuje vec na colné konanie. Niet sa čoho obávať, nie je to tak hrozné, ako to znie. Colný úrad musí adresáta písomne ​​oboznámiť so zadržaním zásielky, príde teda list „Oznámenie o príchode zásielky zo zahraničia“. Súčasťou listu je žiadosť o elektronické zasielanie, fotografie zadržaného balíčka, dokument „Dôvody dovozu“ a v prípade zastupovania Slovenskou poštou v liste nájdete tiež Plnú moc (niekedy sa stane, že nie je súčasťou listu, ale je na stiahnutie na internete). Najjednoduchšia cesta, ako colnému konaniu predísť, je nechať sa zastupovať Slovenskou poštou.

Na vyriešenie veci je potrebné zhromaždiť tieto dokumenty: štandardné colné vyhlásenie v listinnej podobe (jednotný colný doklad - JCD); doklad o hodnote tovaru (napr. faktúra, internetová objednávka podložená výpisom z účtu); poštové oznámenie; preukaz totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas); splnomocnenie na zastupovanie; výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o registrácií pre DPH (ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa); iné doklady potrebné k colnému konaniu (podľa druhu tovaru, napr. licencie, certifikáty, atď.). Doklady potrebné k colnému konaniu môžete predložiť osobne Colnému úradu Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina alebo Prešov, prípadne elektronicky na e-mail [email protected].

Aké sú poplatky

Bohužiaľ poplatok sa musí platiť už za samotné vedenie colného konania. Za zastupovanie Slovenskou poštou v colnom konaní je napríklad poplatok vymeraný na 9 €.

Stanovenie čiastky za clo a DPH

  • Balíček 0 – 22 €: naplatíte clo (od 1. júla 2021 ale platíte DPH).
  • Balíček 22 – 150 €: platíte DPH 20 %, ale neplatíte clo.
  • Balíček nad 150 €: platíte DPH 20 % a platíte clo cca 15 %.

Hodnota pre výpočet DPH = hodnota tovaru + dopravné a balné. Hodnota pre výpočet cla = hodnota tovaru + poštovné a balné. Hodnotu cla zistíte podľa charakteru objednávky a podľa tabuliek taric SK.

Prečo musíte platiť clo a DPH

Clo a DPH sa platia za objednávky z krajín tretieho sveta. Tieto poplatky platí vždy príjemca a predajcovia na AliExpress na tento fakt často upozorňujú. Poplatky nemožno spätne vymáhať.

Odporúčanie

Pokiaľ nakupujete produkty vo väčšom množstve, je lepšie nakupovať jednotlivo. Colník sa malým balíčkom nebude zaoberať a nechá ho tak. Poštovné je väčšinou zadarmo, takže pre väčší pokoj na duši, kvôli plateniu cla či DPH, je lepšie objednávať rovnaký tovar niekoľkokrát.

CHCETE ALIEXPRESS SPOZNAŤ EŠTE VIAC?

Prejsť na AliExpress a začať nakupovať >>

AliExpress.com logo

O AliExpress.com

AliExpress.com valcuje trhy a je obľúbeným online trhoviskom miliónov zákazníkov. Nakupujte aj vy všetko od výmyslu sveta často za pár centov a s možnosťou doručenia z európskych skladov.