Poplatky pošte za nákupy na AliExpress - dá sa im vyhnúť?

Od 1. júla sa zmenilo nakupovanie na AliExpress. Okrem toho, že sa za každú zásielku platí DPH, pošta vyberá poplatky aj za colné konanie. V akej hodnote a dá sa im vyhnúť? Dočítate sa v článku.

15. 7. 2021 Janka
Poplatky pošte za nákupy na AliExpress - dá sa im vyhnúť?

Zmeny pri nakupovaní z Číny od 1. júla 2021

Zatiaľ čo do júna 2021 sme s nadšením nakupovali na AliExpresse azda všeko, od krytov na mobilné telefóny cez oblečenie až po elektroniku, často bez poplatkov za dopravu, DPH či dokonca cla, od júla je to inak. Toto sú dve najzásadnejšie zmeny, s ktorými musíme pri nákupoch z Číny najnovšie počítať:

 • DPH sa bude platiť aj za objednávky do 22 €,
 • každá zásielka sa bude preclievať, bude podliehať colnému konaniu.

Clo, povinná platba pri prechode zásielok cez colnú hranicu, sa platí až od objednávky nad 150 € tak, ako doteraz.

Colné konanie zásielok s nízkou hodnotou (do 150 €)

Colné konanie sa bude týkať všetkých osôb, ktoré urobia objednávku z tretích krajín. To znamená, že ak si pre nákup vyberiete európske sklady, colné konanie neprebehne. V prípade, že ostanete verní nakupovaniu z Číny, bude prebiehať colné konanie, kde je potrebné podať colné vyhlásenie. V tomto celom procese hrá kľúčovú úlohu AliExpress, alebo dopravca z tretej krajiny, pretože posiela elektronické správy na Slovensko a s nimi následne pracujú colné orgány. Ak sú elektronické správy v poriadku, colné konanie sa urýchli a poplatok pošte bude nižší. V opačnom prípade bude musieť pošta komunikovať s adresátom.

Spracovanie zásielok s nízkou hodnotou (do 150 €)

Pri spracovaní záslelok s nízkou hodnotou môžu vzniknúť tri prípady:

 1. Zásielky s nízkou hodnotou sú oslobodené od cla a budú rýchlo preclené v colnom konaní automatizovaným spôsobom. Nemusíte posielať žiadne žiadosti ani dokumenty či vypĺňať tlačivá, pri preberaní zásielky zaplatíte pošte poplatky za služby, prípadne aj DPH, ak vám AliExpress nezobrazí výslednú sumu vrátane DPH už pri objednávaní. 
 2. V prípade, že elektronická správa (z AliExpressu alebo od dopravcu) nebude úplná, bude obsahovať chybné údaje a nebude možné zrealizovať preclenie v colnom konaní automaticky, pošta sa bude snažiť informácie doplniť podľa informácií na adresnom štítku. Ak bude tento krok úspešný, pošta vás opäť nebude musieť kontaktovať, preclí zásielku, podá colné vyhlásenie a pri preberaní zásielky jej zaplatíte za služby (prípadne DPH).
 3. V prípade, že pošta nebude schopná doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť nesprávne údaje z elektronickej správy, bude vás kontaktovať prostredníctvom poštového oznámenia. Pošte je potrebné dodať potrebné informácie na základe ktorých zásielku preclí v colnom konaní, pošta podá colné vyhlásenie a zásielka vám následne bude doručená. Opäť je potrebné pošte zaplatiť poplatok za poskytnuté služby (prípadne DPH).

 

Čo zahŕňa colné konanie zásielok s nízkou hodnotou (do 150 €)?

 1. "Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu, predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v  priestoroch Slovenskej pošty v tzv. sklade dočasnej prekážky.
 2. Podanie elektronikého colného vyhlásenia (tzv. JCD) automatizovaným spôsobom, na základe údajov dostupných z elektronických správ sprevádzajúcich zásielky.
 3. Notifikácia – upozornenie adresáta, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si potrebných dokladov k podanie elektronického colného vyhlásenia. Nenastáva pri všetkých zásielkach.
 4. Urgencia zákazníka v prípade, že nezaslal včas potrebné doklady a dokumenty. Nenastáva pri všetkých zásielkach.
 5. Zabezpečenie colného dlhu colnou zábezpekou.
 6. Výber colných poplatkov od adresáta a ich odvedenie na účet Finančnej správy SR."

Zdroj: Slovenská pošta: Elektronické colné konanie zásielok do 150 €

 

Koľko pošte zaplatíme?

Základný poplatok pošte je 9 €. Ten pošta vyrubí v prípade, že vzniknú komplikácie v colnom konaní a bude vás musieť kontaktovať pre doplnenie informácií (tretí prípad). Znížený poplatok 4 € pošta vyrubí v prípade, že bude musieť doplniť údaje, bude k nim mať ale prístup cez adresný štítok (druhý prípad). Poplatok 2 € vyrubí, ak prebehne colné konanie bez problémov automatizovane (prvý prípad).

Do 31. 8. 2021 sa pošta rozhodla znížiť uvedené poplatky. Základný poplatok (9 €) je znížený na 4 € a poplatok 4 € je znížený na 2 €. 

Ako minimalizovať poplatky pošte?

Ako povedal užívateľ Plnej Peňaženky: "Poplatkom pošte sa nevyhnete, ani keď sa na hlavu postavíte." Môžete ich ale minimalizovať, ak prejdete colným konaním sami. Ak sa v colnom konaní chcete zastupovať sami, je potrebné o tom poštu informovať najneskôr 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenskej republiky a vyjadriť nesúhlas s automatizovaným colným konaním zaslaním tlačiva ,,Vyjadrenie nesúhlasu,, na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštou na adresu miestne príslušného Oddelenia colno-deklaračného. Nevyhnete sa však účtovanému poplatku za poštový colný servis, za predloženie zásielky colnému úradu, uskladnenie zásielky v sklade pošty a úkony s tým spojené vovýške 2,- €.

O tom, ako podať sám colné vyhlásenie, sme napísali už v článku "Ako budú vyzerať nákupy na AliExpress od 1. júla?"

Janka

Autor Janka

Janka je dušou rodená východniarka. Vyskytuje sa najmä v blízkosti pohodlných plôch na sedenie, no často vytiahne topánky veľkosti 35 a ide do rodných Tatier na turistiku. Pri takýchto výletoch do kopca sa jej výrečnosť stráca, čo hovorí niečo o jej fyzickej kondícii. Zbožňuje nakupovanie s cashbackom, preto vždy človeka prekvapí novými kúskami oblečenia.

AliExpress.com logo

O AliExpress.com

AliExpress.com valcuje trhy a je obľúbeným online trhoviskom miliónov zákazníkov. Nakupujte aj vy všetko od výmyslu sveta často za pár centov a s možnosťou doručenia z európskych skladov.

Súvisiace zľavy a akcie

ZĽAVA 70 %

AliExpress.com - Summer Sale
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Summer Sale

Zľavy až do 70 %

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 4 $

AliExpress.com - Zľava 4 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 4 $

pri nákupe minimálne za 24 $

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 8 $

AliExpress.com - Zľava 8 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 8 $

pri nákupe minimálne za 59 $

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 12 $

AliExpress.com - Zľava 12 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 12 $

pri nákupe za 89 $

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 18 $

AliExpress.com - Zľava 18 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 18 $

pri nákupe za 129 $

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 25 $

AliExpress.com - Zľava 25 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 25 $

pri nákupe za 179 $

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 40 $

AliExpress.com - Zľava 40 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 40 $

pri nákupe za 269 $

Akcia končí o:

Akce končí:

ZĽAVA 80 $

AliExpress.com - Zľava 80 $
AliExpress.com logo

až 7,51 % späť

Zľava 80 $

pri nákupe za 499 $

Akcia končí o:

Akce končí: