Medzinárodný deň sprievodcov

Medzinárodný deň sprievodcov sa slávi každý rok 21. februára. Tento deň sa venuje oslave a uznaniu prínosu, ktorý sprievodcovia alebo turistickí sprievodcovia poskytujú cestovateľom a návštevníkom z rôznych častí sveta.

15. 2. 2024 Katka
Medzinárodný deň sprievodcov

Pôvod tohto dňa súvisí s úsilím zdôrazniť dôležitosť sprievodcov v cestovnom ruchu a zvýšiť ich povedomie medzi verejnosťou. Ich práca zahrňuje poskytovanie informácií o histórii, kultúre, architektúre a ďalších zaujímavých aspektoch miest, ktoré navštevujú, a prispieva tak k lepšiemu zážitku pre turistov. Sprievodcovia majú tiež často rozhodujúci vplyv na to, ako je daná lokalita vnímaná a ako sú zachytené jej kľúčové prvky.

Prví sprievodcovia

Povolanie sprievodcu má dlhú históriu a jeho vznik možno vysledovať až do staroveku. Už v starovekých civilizáciách, ako boli staroveké Grécko a Rím, existovali ľudia, ktorí vedeli poskytnúť informácie a viesť návštevníkov po dôležitých miestach, ako boli chrámy, pamätihodnosti a iné kultúrne a historické miesta.

V stredoveku a v renesancii sa sprievodcovia stali ešte dôležitejšími, keď sa objavili cestovatelia a pútnici, ktorí hľadali poznanie a dobrodružstvo. Sprievodcovia zohrávali kľúčovú úlohu pri výklade histórie, náboženstva a kultúry rôznych miest, ktoré boli cieľom cestovateľov.

V modernej dobe sa povolanie sprievodcu vyvinulo do zložitejšej a špecializovanejšej profesie, ktorá sa týka rôznych aspektov cestovného ruchu, vrátane vodcovských služieb, výkladu a interpretácie, organizácie výletov a ďalších služieb. S rozvojom cestovného ruchu a globalizácie sa povolanie sprievodcu stalo ešte viac rozšírené a profesionálne, s rôznymi štandardmi a kvalifikáciami v závislosti od krajiny a regiónu.

Medzinárodný deň sprievodcov

Služba či remeslo? 

Tak trochu oboje. Sprievodcovstvo je síce viac vnímané ako služba, ale má aj prvky remesla. Sprievodca poskytuje cestovateľom pomoc, informácie a vedenie pri ich cestovateľských zážitkoch. Jeho hlavnou náplňou práce je zabezpečiť, aby mali návštevníci príjemný a vzdelávací zážitok. 

Na strane druhej si táto práca vyžaduje špecifické znalosti a zručnosti. Schopnosť komunikovať jasne a pútavo,  mať znalosti o histórii, kultúre a miestnych zvykoch, schopnosť riadiť skupiny a prispôsobiť sa rôznym situáciám. Odbornosť a zručnosť sú charakteristikov pre remeslo a tak, možno s trochou nadhľadu, tvrdiť, že pri sprievodcovstve ide o kombináciu služby a remesla. 

Myšlienka medzinárodného dňa

Medzinárodný deň sprievodcov vznikol v roku 1990 v Barcelone, v Španielsku, počas Svetového kongresu sprievodcov. Táto udalosť bola prvým krokom k uznaniu a posilneniu úlohy sprievodcov vo svetovom cestovnom ruchu.

Prvá oslava Medzinárodného dňa sprievodcov sa konala práve v Barcelone, kde sa stretlo viac ako 2000 sprievodcov z celého sveta, aby sa zúčastnili kongresu a diskutovali o dôležitosti ich profesie a budúcnosti cestovného ruchu. 

Medzinárodný deň sprievodcov

Ako tento deň osláviť?

Mnohé inštitúcie tento deň oslavujú rôzne. Usporadúvajú konferencie, besedy či stretnutia. Zúčastniť sa ich môžu nielen sprievodcovia, ale aj iní pracovníci či nadšenci histórie. 

Múzeá po celom svete pri tejto príležitosti napríklad poskytujú zľavy pri vstupnom do expozícií, usporadúvajú rôzne zážitkové prehliadky. Snažia sa tak priblížiť prácu sprievodcov tak, aby ju dokázali pochopiť a oceniť všetci. 

Ako tento deň môžete osláviť vy, ak nie ste sprievodca? Jednoducho. Naplánujte si výlet do nejakého múzea, vyžiadajte si prehliadku so sprievodcom. Počúvajte ho, pýtajte sa otázky a na záver jeho prácu nezabudnite oceniť. 

Pri plánovaní vášho výletu či dovolenky vám môže pomôcť aj Plná Peňaženka. Vďaka jej cashbacku si môžete všetko nielen naplánovať do detailov, ale hlavne ušetriť a to sa v dnešnej dobe rozhodne oplatí.

Katka

Autor Katka

Na Orave dobre, na Orave zdravo - presne toto často počujeme z úst našej kolegyne Katky. Je vášnivou milovníčkou histórie a literatúry, preto sa niet čo čudovať, že zodrala už niekoľko párov tenisiek ako lektorka na Oravskom hrade. Okrem toho má rada dobré pivo a kvalitnú hudbu - na koncert Martina Garrixa je ochotná vycestovať aj stovky kilometrov. Doma ju teda často nenájdete a nepokúšajte sa o to hlavne v piatok večer.