Rozhovor s ČSOB

Poistenie nehnuteľnosti, auta, domácich miláčikov alebo cestovné poistenie, je už plnohodnotnou súčasťou našich životov.

6. 12. 2022
Rozhovor s ČSOB

V prípade, že poistenie ešte nemáte, tak vám odporúčame čo najrýchlejšie si ho zadovážiť. V dnešnom rozhovore sa dozviete, ako je to napríklad s poistením väčších domácich zvierat alebo ako je to vlastne so životným poistením. Na naše zvedavé otázky tentokrát odpovedala Michaela Pardubská, Riaditeľka odboru produktového manažmentu v ČSOB Poisťovni. 

Riaditeľka manažmentu

 V dnešnej dobe je pomerne obľúbené poistiť si svojho domáceho maznáčika. Môže si tak svoje zvieratko poistiť napríklad aj chovateľ hadov alebo majiteľ pumy či leva?

Pre majiteľov divokých šeliem, akými sú pumy či levy, zatiaľ v ponuke nemáme poistenie ich miláčikov, avšak pri poistení trvalo obývanej domácnosti kryjeme vo vyšších balíkoch voči všetkým bežným rizikám (napr. živel, odcudzenie, vandalizmus) aj drobné domáce zvieratá, akými sú psy, mačky, akváriové rybičky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáctvo, domestikované zvieratá, králiky, kožušinové zvieratá, laboratórne zvieratá chované v obmedzenom množstve pre záľubu, prasatá, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina. K poisteniu domácnosti si klienti môžu navyše ešte dojednať pripoistenie liečby a pohrebu domáceho zvieraťa.

 Aké poistenie si u Vás najľahšie dojednám online, a aké naopak online dojednať nejde?

Vyhľadávanými online produktami je už niekoľko rokov najmä cestovné poistenie a povinné zmluvné poistenie PZP. V týchto produktoch sa online poistenie stalo preferovanou formou uzatvárania poistenia. V ponuke online produktov je tiež štandardne zaradené havarijné poistenie a poistenie bývania s veľmi jednoduchými pomôckami na správne stanovenie poistnej sumy auta, domu či bytu.

Jednou z lastovičiek v online svete životných poistení je poistenie Spirit od ČSOB Poisťovne, ktoré je správnou voľbou pre aktívnych ľudí počas ich športových aktivít alebo turistiky do hôr.

Komplexné rizikové alebo investičné životné poistenie v online ponuke doposiaľ nie je zaradené. Hlavným dôvodom je dôležitosť poradenstva v tejto oblasti, keď expertíza finančných sprostredkovateľov, samotná analýza potrieb klienta, posúdenie finančných možností a plánov klienta, je veľmi dôležitým aspektom pri uzatváraní životného poistenia.

čsob

 Čo najkurióznejšie ste zatiaľ ľuďom poistili?

V rámci našej poisťovne havarijne poisťujeme iba vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú zákonom jasne definované. Čiže úplná kuriozita to nemôže byť, pretože s upraveným vozidlom by vlastne klient ani nemohol vyjsť na cestu. Evidujeme dopyty zo strany klientov napr. na poistenie auta so vstavaným grilom na pečenie kureniec alebo autíčka s úpravou na výrobu a predaj kávy na ulici.

V životnom poistení máme v ponuke štandardné možnosti pripoistenia, ktoré majú svoje stanovené limity. Klient zodpovedá zdravotný dotazník a na základe jeho odpovedí mu môže byť vypočítaná prirážka k poistnému alebo stanovená nejaká výluka z poistného plnenia. Takže tu nevzniká priestor na kuriózne poistenia.

 Čo ľudia pri vybavovaní poistky najviac podceňujú?

Klienti často pri dojednávaní poistenia myslia viac na svoj majetok, na svoje nové auto alebo dom, ako na životné poistenie a k nemu prislúchajúce úrazové pripoistenia. Za poisteným majetkom totiž vidia finančnú náhradu v prípade straty alebo opravy, ale samotné zdravie alebo život si nevedia predstaviť vo finančnom vyjadrení. Tu je dôležité klientov vzdelávať v možnosti náhrady straty príjmu v prípade hospitalizácie alebo práceneschopnosti alebo im predstaviť poistné plnenie ako možnosť zabezpečiť si nadštandardnú liečbu, rehabilitáciu alebo iné potrebné investície v prípade úrazu alebo choroby.

V poistení majetku majú ľudia tendenciu si v rámci možnosti umelo znižovať hodnotu poisťovaného domu, bytu alebo auta, z ktorej sa vychádza pri výpočte poistného. Dôvodom je získať čo najnižšie poistné. Následne pri poistnom plnení sú nemilo prekvapení, ak sa im poistné plnenie alikvotne poníži. Pri poistení nehnuteľnosti len 50 % klientov myslí na indexáciu poistnej sumy, a teda zhodnocovanie svojho majetku v čase. Pri náraste cien nehnuteľností v posledných rokoch je indexácia poistnej sumy jeden z dôležitých faktorov dobrej poistky.

čsob

Pri cestovnom poistení ľudia často podceňujú práve asistenčné služby, na ktoré by sa mali bezprostredne po vzniku škodovej udalosti obrátiť. Veľakrát si neuvedomujú, že aj keď si vedia vybaviť lekára, prípadne návštevu zdravotníckeho zariadenia sami, je lepšie si nechať poradiť a usmerniť asistenčnou službou. Čo sa však týka vybavovania poistnej zmluvy, tak je to možno čas, ktorý poisteniu venujú. K uzavretiu poistky by malo dôjsť ešte na území SR.

 Aká je najčastejšia príčina poistného plnenia cestovného poistenia? (Čo sa ľuďom na ich cestách najčastejšie deje?)

V lete medzi najčastejšie ochorenia patrila gastroenteritída a zápaly horných dýchacích ciest. Z poistenia zodpovednosti na dovolenkách v hoteli ide najčastejšie o rozbitie skla na veľkých oknách alebo posuvných dverách, keď si ich klienti nevšimli a priamo do nich nabúrali. Z poistenia storno poplatkov bolo najčastejšie plnenie z dôvodu ochorenia na COVID-19.

 Je niečo, čo ľudia pravidelne chcú poistiť, hoci to u Vás nie je možné?

Niekedy dostávame otázky na poistenie špecifických častí tela, ktoré klientom slúžia ako pracovný nástroj. Takéto špecifické poistenie síce nemáme v ponuke, štandardnou alternatívou je však klasické životné poistenie a k tomu dojednané úrazové pripoistenia.

V Tabuľke pre hodnotenie trvalých následkov úrazu sú uvedené aj jednotlivé časti tela a rozsah telesného poškodenia, ktorý plníme v prípade poistnej udalosti. Rovnako je to aj v prípade Tabuľky denného odškodného alebo Tabuľke chirurgických zákrokov podľa diagnózy. Napríklad pri poistení hlasu síce nie je možné poistiť si hlas ako pracovný nástroj, avšak v pripoistení vážnych chorôb je v zozname diagnóz aj strata reči. V pripoistení denného odškodného po úraze alebo trvalých následkov úrazu tiež určité percento plníme v prípade poškodenia hlasiviek alebo straty reči.

čsob

 V dnešnej dobe sú stále častejšie najrôznejšie kybernetické útoky, ako je pishing a pod. Je u Vás možné sa proti takýmto internetovým rizikám poistiť?

Poistenie internetových rizík sme aktuálne ponúkali v spojitosti s bankovými účtami, kde v spolupráci s ČSOB Bankou toto poistenie bolo súčasťou balíka k bežnému účtu pre privátnych klientov.

Hoci mediálne vnímame, že kybernetické ohrozenie na nás číha z každého rohu, tak na druhej strane musíme povedať, že uvedené poistenie internetových rizík bolo klientmi využívané minimálne, preto sme sa rozhodli toto poistenie v retailových produktoch aktuálne ukončiť.

Kybernetické riziká sú však veľmi dôležitou časťou v poistení podnikateľov, preto toto poistenie naďalej zostáva v majetkovom poistení ako jedno z dôležitých poistných rizík.

 Je na tom, aké poistenia si zákazníci dojednávajú, poznať vývoj našej spoločnosti, prípadne aktuálne trendy?

Vo všeobecnosti platí, že klientske správanie v oblasti poistenia bolo vždy ovplyvnené živelnými udalosťami či medializovanými správami (napr. výbuch plynu v Prešove v roku 2019 a následný vznik požiaru; tornádo na Morave v roku 2021 a pod.). Sú to často tiež tragické ľudské príbehy, ktoré spôsobili rodinám okrem iného aj značné finančné zaťaženie.

čsob

V posledných rokoch bolo správanie sa klientov ovplyvnené pandemickou situáciou, ktorá okrem obmedzení v cestovaní priniesla so sebou obavu o riešenie situácií v zahraničí v súvislosti so samotným ochorením, nákladmi na povinnú karanténu a podobne. Zároveň so sebou pandemické obdobie prinieslo aj zvýšenú obozretnosť zamestnancov, ktorí začali využívať prácu z domu. Nielen zamestnanci, ale aj zamestnávatelia vnímali, že poškodenie majetku firmy (najmä PC techniky) a tiež pracovné úrazy mimo miesta výkonu práce mohli mať v čase pandémie výraznejšie zastúpenie.

 Pozorujete u svojich zákazníkov nejaké meniace sa trendy v oblasti poistenia?

Jednoznačne stúpajúci trend má online vybavovanie požiadaviek klientov a záujem o elektronickú komunikáciu klientov s poisťovňou. Môžeme preto konštatovať, že digitalizácia je jedným z dôležitých aspektov poisťovníctva a trend v tejto oblasti je citeľný.

Poisťovne preto predstavili svoje klientske portály, online nahlasovania poistných udalostí či samotné sledovanie riešenia poistných udalostí online. Skrátil sa tak čas vybavovania požiadaviek a ten sa stal jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere partnera pre poistenie. Stúpajúci trend tiež pozorujeme pri využívaní tzv. bezobhliadkovej likvidácie (online riešenie poistnej udalosti bez obhliadnutia škody likvidátorom poistných udalostí) svojej udalosti všade tam, kde je to možné, a to najmä v oblasti majetkových poistení.

 Plánujete v najbližšej dobe pre svojich zákazníkov nejaké zaujímavé novinky?

ČSOB v tomto roku predstavila vo svojom SmartBankingu KATE, asistentku, ktorá vie vysvetliť rôzne pojmy, poradiť, ako si vybrať nový produkt alebo vyriešiť nejaký problém. V oblasti poistenia tak vie Kate navigovať, ako si dojednať online poistný produkt. V budúcom roku pripravujeme s KATE novinku, ktorou bude upozornenie našich klientov na blížiace sa živelné riziká, a tak našim klientom pomôžeme pripraviť všetko potrebné na to, aby ochránili seba a svoj majetok v dostatočnom predstihu.

Plánujeme rozširovať klientsku zónu o ďalšie služby, ako je vytlačenie potvrdení o cestovnom poistení, zelenú kartu a pod., inými slovami zjednodušiť klientom vybavovanie svojich požiadaviek na jednom mieste vo svojej klientskej zóne. 

Ďakujeme za rozhovor.

ČSOB POISŤOVŇA logo

O ČSOB POISŤOVŇA

V dnešnej dobe sa dá množstvo vecí vybaviť online, z pohodlia domova či z práce, nemusíte nikam cestovať. Podobné služby ponúka aj poistovňa ČSOB. Na prehľadných stránkach CSOB.sk si môžete poistiť auto, nehnuteľnosť alebo si jednoducho zriadiť účet.

Podobné články