HRÁME o 100 cien

Akcia skončila 31. 3. 2019
<span>HRÁME</span> o 100 cien

Vyžrebovali sme výhercov! Blahoželáme. Čo všetko ste vyhráli?

Rozdali sme vám už 100 miliónov Kč na odmenách za nákupy

Rozdali sme vám už 100 miliónov Kč na vašich odmenách, a tak oslavujeme súťažou!
Napíšte nám ľubovoľný odkaz, pochvalu alebo výčitku a nakúpte v marci cez Plnú Peňaženku.
100 odkazov vylosujeme a ich autori získajú niektorú z krásnych cien.

100 000 Kč na charitu

Pri tejto príležitosti sme tiež venovali šek v hodnote 100 000 Kč kláštoru dominikánov v Prahe. Peniaze využijú na vzdelávanie chudobných a znevýhodnených detí. 

 

 

 

Partneri súťaže