Pravidlá hokejovej tipovačky

 

Všeobecné pravidlá:

 • Súťaž prebieha od 10. 5. do 26.5. 2024.
 • Tipovať výsledky je možné pred začiatkom i v priebehu Majstrovstiev sveta v hokeji 2024. Tipy je možné meniť vždy najneskôr pred začiatkom prvého zápasu daného súťažného dňa. Zmenou tipu na zápas sa zároveň mení čas konečného odoslania formulára rozhodojúceho v prípade rovnosti bodov viacerých súťažiacich.
 • Každý užívateľ sa môže zúčastniť súťaže iba jedenkrát.
 • Výherca bude kontaktovaný na e-mailovej adrese, pod ktorou sa do súťaže prihlásil.
 • Hlavnú výhru získava súťažiaci s najvyšším počtom bodov za celú súťaž.
 • Ďalšie výhry získavajú minimálne súťažiaci umiestnení na 2.–10. mieste. Výhry sú pripravené aj pre 3 najúspešnejšie tímy zapojené do Tímovej tipovačky.
 • Ceny musí výherca prevziať najneskôr 30. 6. 2024.

Bodové hodnotenie v súťaži:

 • Za správny tip na presný výsledok získa súťažiaci 5 bodov.
 • Za správny tip na víťaza alebo remízu, ale nesprávny tip na počet strelených gólov, získa súťažiaci 3 body.
 • Za správny tip na počet strelených gólov iba jedného z tímov pri nesprávnom tipe na víťaza alebo remízu získa súťažiaci 1 bod.
 • Výsledok každého zápasu sa na účely súťaže vyhodnotí po 60 minútach riadneho hracieho času.
 • K bodom získaným za správne tipy bude súťažiacim pripočítaný bonus, ktorý sa odvíja od počtu nákupov, ktoré súťažiaci uskutočnia cez Plnú Peňaženku medzi 10. a 26. májom 2024. Pokiaľ súťažiaci zaznamená komplikácie s odmenou alebo transakciou, ktorú uskutočnil do 26. mája 2024, má možnosť uplatniť reklamáciu. Bonusy môžu byť pripísané však iba k takým transakciám, pri ktorých bude reklamačné konanie uzavreté do 28. mája 2024.


  Podľa množstva nákupov bude súťažiacim pripočítaný bonus. Za 1 nákup = 4 % | za 2 nákupy = 7 % | za 3 nákupy = 10 %.
 • Celkovým počtom bodov, ktoré rozhodujú o konečnom poradí, rozumieme počet bodov získaných za správne tipy, navýšené o bonus za uskutočnené nákupy (príklad: V prípade, že súťažiaci získa za správne tipy 100 bodov a uskutoční 2 nákupy, patrí mu bonus 7 % a celkový počet bodov tak bude 107 bodov).

O umiestnení a výhrach rozhoduje:

 

 • Celkový počet bodov (= počet bodov získaných za správne tipy, navýšené o bonus za uskutočnené nákupy).
 • Pri rovnosti bodov rozhoduje skorší čas odoslania kompletného tipu.

 

Ďalšie podmienky:

 

 • Ceny musí výherca prevziať najneskôr v deň konca platnosti voucheru.
 • Ak cena nebude uplatnená v dobe platnosti voucheru, prepadá bez náhrady.
 • Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže v prípade dôvodného podozrenia, že sa pokúsil obísť pravidlá súťaže alebo sa dopustil iného podvodného konania, ktoré je v rozpore so zmyslom súťaže alebo s Podmienkami používania Plnej Peňaženky.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže jednostranne meniť, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Účasťou v súťaži nevzniká právny nárok na výhru a výhru nie je možné právne vymáhať.
 • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí s marketingovým využitím údajov o svojej osobe (hlavne potom so zverejnením svojho mena a priezviska a v prípade výhry i so zverejnením svojej fotografie a miesta bydliska) usporiadateľom súťaže.
 • Súťaž usporadúva Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky použitia.