Pravidlá futbalovej tipovačky

 

Všeobecné pravidlá:
 

 • Súťaž prebieha od 10. 06. do 14. 07. 2024.
 • Tipovať výsledky je možné pred začiatkom a v priebehu Majstrovstiev sveta vo futbale 2024. Tipy je možné meniť vždy najneskôr pred začiatkom prvého zápasu daného súťažného dňa. Zmenou tipu na zápas sa zároveň mení čas konečného odoslania formulára rozhodojúceho v prípade rovnosti bodov viacerých súťažiacich.
 • Každý užívateľ sa môže zúčastniť súťaže iba jedenkrát.
 • Výherca bude kontaktovaný na e-mailovej adrese, pod ktorou sa do súťaže prihlásil.
 • Hlavnú výhru získava súťažiaci s najvyšším počtom bodov za celú súťaž.
 • Ďalšie výhry získavajú minimálne súťažiaci umiestnení na 2.–10. mieste.
 • Ceny musí výherca prevziať najneskôr 31. 07. 2024.

Zapojte sa do tímovej tipovačky:

Po natipovaní výsledkov jednotlivých zápasov ako jednotlivec máte možnosť zapojiť sa aj do tímovej tipovačky. Každý tím má svojho kapitána, ktorý pridáva členov. Nezabudnite, že každý môže byť členom len jedného tímu. 

Vaše výsledky sa automaticky počítajú do výsledku tímu, ktorého ste členom. Výsledné skóre tímu sa počíta ako súčet bodov piatich najúspešnejších členov.

Bodové hodnotenie v súťaži:

 • Za správny tip na presný výsledok získa súťažiaci 5 bodov.
 • Za správny tip na víťaza alebo remízu, ale nesprávny tip na počet strelených gólov, získa súťažiaci 3 body.
 • Za správny tip na počet strelených gólov iba jedného z tímov pri nesprávnom tipe na víťaza alebo remízu získa súťažiaci 1 bod.
 • Výsledok každého zápasu je na účely súťaže vyhodnocovaný po základnej hracej dobe 90 min. (vrátane rozhodcom nastaveného času).
 • K bodom získaným za správne tipy bude súťažiacim pripočítaný bonus, ktorý sa odvíja od počtu nákupov, ktoré súťažiaci uskutoční cez Plnú Peňaženku medzi 14. 06. 2024 a 14. 07. 2024. Pokiaľ súťažiaci zaznamená komplikácie s odmenou alebo transakciou, ktorú uskutočnil do 14. 07. 2024, má možnosť uplatniť reklamáciu. Bonusy môžu byť pripísané však iba k takým transakciám, pri ktorých bude reklamačné konanie uzavreté do 16. 07. 2024.
   
 • Podľa množstva nákupov bude súťažiacim pripočítaný bonus. Za 1 nákup = 4 % | za 2 nákupy = 7 % | za 3 nákupy = 10 %.
   
 • Celkovým počtom bodov, ktoré rozhodujú o konečnom poradí, rozumieme počet bodov získaných za správne tipy, navýšené o bonus za uskutočnené nákupy (príklad: V prípade, že súťažiaci získa za správne tipy 100 bodov a uskutoční 2 nákupy, patrí mu bonus 7 % a celkový počet bodov tak bude 107 bodov).

O umiestnení a výhrach rozhoduje:
 

 • Celkový počet bodov (t.j. počet bodov získaných za správne tipy, navýšené o bonus za uskutočnené nákupy).
 • Pri rovnosti bodov rozhoduje skorší čas odoslania kompletného tipu.

 

Ďalšie podmienky:

 • Ceny musí výherca prevziať najneskôr v deň konca platnosti voucheru.
 • Ak cena nebude uplatnená v dobe platnosti voucheru, prepadá bez náhrady.
 • Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže v prípade dôvodného podozrenia, že sa pokúsil obísť pravidlá súťaže alebo sa dopustil iného podvodného konania, ktoré je v rozpore so zmyslom súťaže alebo s Podmienkami používania Plnej Peňaženky.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže jednostranne meniť, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Účasťou v súťaži nevzniká právny nárok na výhru a výhru nie je možné právne vymáhať.
 • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí s marketingovým využitím údajov o svojej osobe (hlavne potom so zverejnením svojho mena a priezviska a v prípade výhry i so zverejnením svojej fotografie a miesta bydliska) usporiadateľom súťaže.
 • Súťaž usporadúva Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky použitia.