Pravidlá akcie Jarná prémia

Akcia skončila 30. 4. 2023
Pravidlá akcie Jarná prémia

Hra Jarná prémia

Jarná bonusová hra prebieha od 11. do 30. apríla 2023.
Každý deň počas 20 dní majú súťažiaci za úlohu uhádnuť názov partnerského e-shopu Plnej Peňaženky pomocou zverejnených indícií. To, že súťažiaci uhádli meno e-shopu, musia potvrdiť preklikom na stránku daného e-shopu z Plnej Peňaženky. Kliknutie sa musí uskutočniť presne v deň, keď je názov e-shopu uvedený v hádanke na stránke hry o Jarnú prémiu (vždy medzi 00:00 a 23:59). Takto sa zaznamenáva správna odpoveď používateľa. Potvrdenie o správnej odpovedi vám príde na druhý deň e-mailom.

Za každý uhádnutý e-shop získa súťažiaci 1 bod. Na konci súťaže sa body za uhádnuté e-shopy spočítajú a vynásobia zľavou za počet uskutočnených nákupov. Ak používateľ uskutoční nákup v období od 11. do 30. apríla 2023:

1) jedenkrát v ľubovoľnom e-shope prostredníctvom Plnej Peňaženky, body používateľa za uhádnuté e-shopy sa vynásobia 1,5-násobkom.
2) dvakrát v ľubovoľnom e-shope prostredníctvom Plnej Peňaženky, počet bodov za uhádnuté e-shopy sa vynásobí 2. 
3) trikrát v ľubovoľnom e-shope prostredníctvom Plnej Peňaženky, počet bodov za uhádnuté e-shopy sa vynásobí 3-krát.

Vyšší násobok je možné dosiahnuť, ak je medzi e-shopmi, v ktorých súťažiaci nakupuje, aspoň jeden z 20 partnerských e-shopov Jarnej prémie (zoznam partnerov je zverejnený na stránke hry Jarná prémia). V takom prípade sa body za uhádnuté e-shopy násobia nasledovne:

1) za jeden nákup (u partnera Jarnej prémie) sa počet bodov násobí 2
2) za dva nákupy (z toho aspoň jeden u partnera Jarnej prémie) sa počet bodov násobí 3-krát
3) za tri nákupy (z toho aspoň jeden u partnera s jarnou prémiou) sa počet bodov násobí 4-krát

► Konečné poradie a ceny

Po vypočítaní konečného počtu bodov každého používateľa sa zostaví poradie všetkých používateľov.

Jedenásť súťažiacich s najvyšším počtom bodov získa bonus vo výške 40 € pripísaný na ich účet Plnej Peňaženke. V prípade rovnosti bodov o konečnom poradí rozhodne žreb.

Súťažiaci, ktorí nazbierajú aspoň 30 bodov, ale nebudú medzi 11 výhercami, získajú bonus vo výške 0,40 €. Okrem toho dostanú "tajnú informáciu" o tom, kedy sa počas mája uskutoční Šťastná hodinka, počas ktorej budú nákupy na Plnej Peňaženke zvýhodnené o 50 %.

Ďalšie podmienky

1. Plná Peňaženka si vyhradzuje právo nepriznať užívateľovi benefit v prípade dôvodného podozrenia, že sa užívateľ dopustil podvodného konania v rozpore s Podmienkami používania Plnej Peňaženky.
2. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojho krstného mena a priezviska v prehľade výsledkov a priebehu súťaže.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť pravidlá akcie, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na pripísanie benefitu nevzniká právny nárok a nie je možné ho právne vymáhať.
4. Poskytovateľom zľavy je spoločnosť Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky používania.