Pravidlá Pyramídy odmien


Akcia prebieha od 3. 10. do 31. 10. 2022.

 

Celkovo môže každý Používateľ získať v rámci akcie až 6 € v bonusových odmenách. Bonusové odmeny sú kombinovateľné s bežnými odmenami Plnej Peňaženky. Používateľ tak môže získavať aj bežné odmeny a bonusy (ako sú odmeny z nákupov - cashback, bonus za inštaláciu Líštičky, odporúčania Plnej Peňaženky priateľom, atď.).

Akcie sa môžu zúčastniť iba registrovaní Používatelia Plnej Peňaženky. Akcie sa môžu zúčastniť aj Používatelia novo registrovaní v priebehu akcie.

 

Cashback

Získanie odmien (bonusov)
 

Bonusové odmeny z Pyramídy získa Používateľ nasledovne:


Základňa Pyramídy
 

Pokiaľ Používateľ odkryje všetky políčka v základni (v spodnej časti) Pyramídy, patrí mu bonus 0,40 €.

Ako políčka odkryť?

V priebehu akcie od 3. 10. do 31. 10. 2022 bude vo vybraných e-mailoch (tzv. newsletteroch) od Plnej Peňaženky umiestnený odkaz, ktorého prekliknutím odkryje Používateľ jedno z políčok základne Pyramídy.

Po odkrytí všetkých piatich políčok patrí Používateľovi bonus 0,40 €, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Druhý rad Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje všetky políčka druhého radu Pyramídy, patrí mu bonus 0,80 €. 

Ako políčka odkryť?

Prvé políčko v druhom riadku bude odkryté, pokiaľ sa Používateľ v priebehu akcie od 3. 10. do 31. 10 . 2022 preklikne do akéhokoľvek obchodu cez mobilnú aplikáciu Plnej Peňaženky.

V priebehu akcie od 3.10. do 31. 10. 2022 bude na sociálnej sieti Facebook umiestnený odkaz, ktorého prekliknutím odkryje Používateľ druhé z políčok druhého radu Pyramídy.

Tretie políčko v druhom riadku bude odkryté v prípade, že Používateľ ohodnotí nákupy v 10 e-shopoch cez Plnú Peňaženku.

Posledné políčko v druhom rade bude odkryté v prípade, že Používateľ označí min. 10 obľúbených e-shopov na Plnej Peňaženke (označenie obľúbeného e-shopu je možné zaškrtnutím srdiečka pri konkrétnom e-shope). Medzi 10 označených e-shopov sa počítajú aj e-shopy označené pred začiatkom akcie. Rozhodujúce je, aby mal v dobe konania akcie Používateľ označených aspoň 10 obchodov ako obľúbené.

Po odkrytí všetkých štyroch políčok patrí Používateľovi bonus 0,80 €, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Tretí rad Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje všetky políčka tretieho radu Pyramídy, patrí mu bonus 1,20 €.

Ako políčka odkryť?

 Prvé políčko v treťom riadku bude odkryté v prípade, že Používateľ od 1. 9. do 31. 10. 2022 nakúpi cez Plnú Peňaženku aspoň v jednom obchode. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Druhé políčko v treťom rade bude odkryté v prípade, že Používateľ od 1. 9. do 31. 10. 2022 nakúpi cez Plnú Peňaženku. Nákup musí byť uskutočnený v inom obchode než v prípade nákupu, za ktorý bolo Používateľovi odkryté prvé políčko tretieho radu Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Posledné políčko v treťom rade bude odkryté v prípade, že Používateľ od 1. 9. do 31. 10. 2022 nakúpi cez Plnú Peňaženku. Nákup musí byť uskutočnený v inom obchode než v prípade nákupov, za ktoré boli Používateľovi odkryté prvé a druhé políčko tretieho radu Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Po odkrytí všetkých troch políčok patrí Používateľovi bonus 1,20 €, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Štvrtý rad Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje obe políčka v štvrtom rade Pyramídy, patrí mu bonus 1,60 €. 

Ako políčka odkryť?

Prvé políčko v štvrtom rade bude odkryté v prípade, že v priebehu akcie od 3. 10. do 31. 10. 2022 Používateľ odporučí Plnú Peňaženku min. jednému novému Používateľovi, ktorý v priebehu konania akcie cez Plnú Peňaženku min. jedenkrát nakúpi. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.


Druhé políčko v štvrtom rade bude odkryté v prípade, že Používateľ od 1. 10. do 31. 10. 2022 nakúpi cez Plnú Peňaženku. Nákup musí byť uskutočnený v inom obchode, než v prípade nákupov, za ktoré boli Používateľovi odkryté políčka tretieho radu Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Po odkrytí oboch políčok patrí Používateľovi bonus 1,60 €, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Vrchol Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje políčko na vrchole Pyramídy, patrí mu bonus 2 €.

Ako políčko odkryť?

Políčko na vrchole Pyramídy bude odkryté po vyplnení krátkeho dotazníka, ktorý sa zobrazí po kliknutí na políčko počas trvania akcie.

V dotazníku musí Používateľ vyplniť e-mail, pod ktorým je registrovaný na Plnej Peňaženke.

Po odkrytí políčka patrí Používateľovi bonus 2 €, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet. 

 

* Pripísanie bonusov z vyšších riadkov Pyramídy (od druhého riadku vyššie) je podmienené schválením všetkých bonusov z nižších riadkov. To znamená, že v prípade získania všetkých 4 polí v druhom rade Pyramídy, bude bonus „registrovaný“, ale schválený bude až v prípade, že bude schválený bonus zo základne Pyramídy. Políčka Pyramídy je teda možné odkrývať v ľubovoľnom poradí. Na schválenie bonusov je však nevyhnutné mať schválené bonusy v nižších poschodiach Pyramídy.

 

Vyplatenie bonusových odmien sa riadi podmienkami pre výplatu odmeny.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže jednostranne meniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Súťaž organizuje Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky použitia.