Pravidlá Pyramídy odmien


Akcia prebieha od 1. 10. do 31. 10. 2023.

 

Celkovo môže každý Používateľ získať v rámci akcie až 6 € v bonusových odmenách. Bonusové odmeny sú kombinovateľné s bežnými odmenami Plnej Peňaženky. Používateľ tak môže získavať aj bežné odmeny a bonusy (ako sú odmeny z nákupov - cashback, bonus za inštaláciu Líštičky, odporúčania Plnej Peňaženky priateľom, atď.).

Akcie sa môžu zúčastniť iba registrovaní Používatelia Plnej Peňaženky. Akcie sa môžu zúčastniť aj Používatelia novo registrovaní v priebehu akcie.

 

Cashback

Získanie odmien (bonusov)
 

Bonusové odmeny z Pyramídy získa Používateľ nasledovne:


Základňa Pyramídy
 

Pokiaľ Používateľ odkryje všetky políčka v základni (v spodnej časti) Pyramídy, patrí mu bonus 0,40 €.

Ako políčka odkryť?

V priebehu akcie od 1. 10. do 31. 10. 2023 bude vo vybraných e-mailoch (tzv. newsletteroch) od Plnej Peňaženky umiestnený odkaz, ktorého prekliknutím odkryje Používateľ jedno z políčok základne Pyramídy.

Po odkrytí všetkých piatich políčok patrí Používateľovi bonus 0,40 €, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Druhý rad Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje všetky políčka druhého radu (od spodu) Pyramídy, patrí mu bonus 0,80 €. 

Ako políčka odkryť?

Prvé políčko v druhom riadku bude odkryté, pokiaľ Používateľ od 1. 9. do 31. 10. 2023 nakúpi cez Plnú Peňaženku aspoň v jednom obchode, ktorý nepatrí medzi Hlavných partnerov Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

 Druhé políčko v druhom riadku bude odkryté, ak Používateľ rozklikne odkaz, ktorý bude v priebehu akcie od 1.10. do 31. 10. 2023 umiestnený na stránke Plné Peňaženky na sociálnej sieti Facebook.

Tretie políčko v druhom riadku bude odkryté, pokiaľ sa Používateľ v priebehu akcie od 1. 10. do 31. 10. 2023 preklikne do akéhokoľvek obchodu cez mobilnú aplikáciu Plnej Peňaženky.

Štvrté políčko v druhom rade bude odkryté, pokiaľ Používateľ označí min. 8 obľúbených e-shopov na Plnej Peňaženke (označenie obľúbeného e-shopu je možné zaškrtnutím srdiečka pri konkrétnom e-shope). Medzi 8 označených e-shopov sa počítajú iba e-shopy označené po začiatku akcie (1. 10. 2023).

Po odkrytí všetkých štyroch políčok patrí Používateľovi bonus 0,80 €*, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Tretí rad Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje všetky políčka tretieho radu Pyramídy, patrí mu bonus 1,20 €.

Ako políčka odkryť?

Prvé políčko v treťom riadku bude odkryté, pokiaľ Používateľ od 1. 9. do 31. 10. 2023 nakúpi cez Plnú Peňaženku aspoň v jednom obchode. Nákup musí byť uskutočnený v inom obchode než v prípade nákupu, za ktorý bolo Používateľovi odkryté predchádzajúce políčka Pyramídy. Zároveň musí ísť o obchod, ktorý nepatrí medzi Hlavných partnerov Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Druhé políčko v treťom rade bude odkryté, pokiaľ v priebehu akcie od 1. 10. do 31. 10. 2023 Používateľ odporučí Plnú Peňaženku min. jednému novému Používateľovi, ktorý v priebehu konania akcie cez Plnú Peňaženku min. jedenkrát nakúpi. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Posledné políčko v treťom rade bude odkryté, pokiaľ Používateľ od 1. 10. do 31. 10. 2023 nakúpi cez Plnú Peňaženku. Nákup musí byť uskutočnený v inom obchode než v prípade nákupov, za ktoré boli Používateľovi odkryté predchádzajúce políčka Pyramídy. Zároveň musí ísť o obchod, ktorý nepatrí medzi Hlavných partnerov Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Po odkrytí všetkých troch políčok patrí Používateľovi bonus 1,2 €*, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Štvrtý rad Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje obe políčka v štvrtom rade Pyramídy, patrí mu bonus 1,60 €. 

Ako políčka odkryť?

Prvé políčko v štvrtom rade bude odkryté, pokiaľ Používateľ od 1. 10. do 31. 10. 2023 nakúpi cez Plnú Peňaženku. Nákup musí byť uskutočnený v inom obchode, než v prípade nákupov, za ktoré boli Používateľovi odkryté políčka na nižších poschodiach Pyramídy. Zároveň musí ísť o obchod, ktorý nepatrí medzi Hlavných partnerov Pyramídy. Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Druhé políčko v štvrtom rade bude odkryté, Používateľ ohodnotí nákupy v 4 e-shopoch cez Plnú Peňaženku. Používateľ hodnotí obchody hviezdičkami (1 hviezda = najhoršia, 5 hviezd = najlepšia skúsenosť) a stručnou textovou poznámkou. Používateľ môže hodnotiť iba e-shopy, v ktorých nakúpil.

Po odkrytí oboch políčok patrí Používateľovi bonus 1,6 €*, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

Vrchol Pyramídy

Pokiaľ Používateľ odkryje políčko na vrchole Pyramídy, patrí mu bonus 2 €.

Ako políčko odkryť?

Políčko na vrchole Pyramídy bude odkryté, ak Používateľ od 1. 10. do 31. 10. 2023 nakúpi cez Plnú Peňaženku v e-shope, ktorý je jedným zo 4 Hlavných partnerov Pyramídy (ich zoznam je uvedený na stránke Pyramídy odmien). Rozhodujúce pre odkrytie políčka a získanie bonusu je pripísanie a schválenie cashbacku obchodom. Políčko bude odkryté aj v prípade, že cashback nebude z technických dôvodov pripísaný automaticky, ale bude uznaný a pripísaný formou reklamácie v rámci programu Garancia spokojnosti.

Po odkrytí políčka patrí Používateľovi bonus 2 €*, ktorý mu bude pripísaný na jeho Používateľský účet.

 

* Pripísanie bonusov z vyšších riadkov Pyramídy (od druhého riadku vyššie) je podmienené schválením všetkých bonusov z nižších riadkov. To znamená, že v prípade získania všetkých 4 polí v druhom rade Pyramídy, bude bonus „registrovaný“, ale schválený bude až v prípade, že bude schválený bonus zo základne Pyramídy. Políčka Pyramídy je teda možné odkrývať v ľubovoľnom poradí. Na schválenie bonusov je však nevyhnutné mať schválené bonusy v nižších poschodiach Pyramídy.

Súťažné recenzie


Súčasťou Pyramídy odmien môžu byť aj ďalšie sprievodné súťaže (Súťažné recenzie) o vecné či finančné ceny od Partnerov Pyramídy odmien. Pravidlá týchto súťaží a postup, akým bude vybraný ich víťaz, budú upresnené v jednotlivých súťažných recenziách.
Víťaz bude následne kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom emailu, pod ktorým je registrovaný na Plnej Peňaženke. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade môže vyhlásiť novú súťaž o výhru.

 

Vyplatenie bonusových odmien sa riadi podmienkami pre výplatu odmeny.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže jednostranne meniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Súťaž organizuje Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky použitia.