Pravidlá nákupných akcií so zvýhodnením

Akcia skončila 31. 3. 2023
Pravidlá nákupných akcií so zvýhodnením

Všeobecné pravidlá zvýhodnenia:

Užívatelia Plnej Peňaženky môžu v priebehu mimoriadnych akcií cashbackového portálu nakupovať so špeciálnym zvýhodnením, kedy je im oproti bežnému stavu navýšený cashback. Typicky ide o tzv. splnové akcie, akcie pri príležitosti rôznych sviatkov či iných významných dní, kedy sa zvýhodnenie vzťahuje na obdobie jedného dňa. Podobným prípadom je aj akcia Šťastná hodinka, kedy sa zvýhodnenie nevzťahuje na celý deň, ale iba na jednu konkrétnu hodinu.

Pravidlá akcie Šťastná hodinka:

V rámci akcie Šťastná hodinka je užívateľom navýšený bežný cashback o 50 %. Pokiaľ teda napr. e-shop ponúka bežne cashback 2 %, získava užívateľ za nákup v priebehu Šťastnej hodinky cashback 3 %. Začiatok akcie bude oznámený najneskôr 15 minút pred začiatkom akcie na home page Plnej Peňaženky a na facebookových stránkach Plnej Peňaženky. Zvýhodnenie sa vzťahuje na nákupy uskutočnené v priebehu jednej hodiny, konkrétne medzi 11:00 a 12:00. Pre priznanie zvýhodnenia je kľúčová informácia zo strany e-shopu, ktorý Plnej Peňaženke odovzdáva informáciu o pripísaní odmeny užívateľovi a zároveň o čase realizácie objednávky. E-shop môže túto informáciu poskytnúť Plnej Peňaženke s oneskorením, avšak aj v takom prípade uvádza spätne informáciu o presnom čase nákupu.

V prípade, že sa užívateľ domnieva, že mu bol zvýhodnený cashback uprený z dôvodu pripísania nepresného časového údaja, má právo obrátiť sa na zákaznícku podporu Plnej Peňaženky a doložiť čas nákupu napr. emailom o objednávke, kde je uvedený čas nákupu. Zohľadnený môže byť aj čas prekliku z Plnej Peňaženky do e-shopu. Reklamácie budú posúdené individuálne a v prípade uznania nárokov bude zvýhodnený cashback užívateľovi dorovnaný formou bonusu.

Ďalšie podmienky

Plná Peňaženka si vyhradzuje právo neuznať zvýhodnenie užívateľovi v prípade dôvodného podozrenia, že sa dopustil podvodného konania, ktoré je v rozpore s Podmienkami použitia Plnej Peňaženky.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá akcie jednostranne meniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na pripísanie zvýhodnenia nevzniká právny nárok a nie je možné ho právne vymáhať.
Poskytovateľom zvýhodnenia je Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky použitia.