Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby spoločnosť Prima Digital s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07282362, DIČ: CZ07282362, zapísaná v obchodnom registri vedeným Městským soudem v Prahe, oddiel C, vložka 298322 (ďalej len „Správce“) spracovávala Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovania Vašich osobných údajov a účel ich spracovania

Správca bude v súvislosti s touto marketingovou aktivitou spracovávať Váš e-mail a Vašu nákupnú históriu, pričom účelom spracovania týchto Vašich osobných údajov je zasielanie výhodných ponúk produktov a služieb Správcu či tretích strán (hlavne verejných či skrytých zľavových akcií).

Právny základ spracovania osobných údajov a doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracované

Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas. Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s vyššie uvedeným účelom po dobu trvania Vašeho zmluvného vzťahu so Správcom a ďalej 12 mesiacov potom alebo do doby, pokiaľ ho neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: [email protected]. Odvolanie súhlasu je rovnako možné priamo z každého Vám zaslaného obchodného zdelenia e-mailom alebo na webe v užívateľskom profile. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup Správca, jeho zamestnanci a prípadne taktiež aj tretie osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ich spracovanie splňuje všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. V podrobnostiach tu.

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Hlavne máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Podrobnosti k tomuto právu, ako aj k ďalším Vašim právam (vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na dohľad), sú uvedené tu.

Kontaktné údaje správcu

Kontaktné údaje Správcu sú uvedené údaje tu.

Prihlásiť sa

Tu sa môžete prihlásiť pomocou Vašich prihlasovacích údajov

Zabudli ste heslo?
alebo Prihlásiť cez Facebook Prihlásiť cez Google

Registrovať sa

Zaregistrujte sa zadarmo a začnite využívať PlnáPeňaženka.sk

(i) Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať