Plnú Peňaženku používa už viac ako 780 000+ ľudí

Pravidla súťaže
Dni Plnej Peňaženky

1. Pravidlá súťaže s tajničkou Dní Plnej Peňaženky

 • 1.1. Pred finálnym vyplnením tajničky lúštiteľ vloží do príslušného formulára svoje PSČ. To sa musí zhodovať s adresou, na ktorú bude zaslaná prípadná výhra. Možnosť výhry je obmedzená na maximálne jedného účastníka z každej PSČ.
 • 1.2. Z každej PSČ má šancu vyhrať len najrýchlejší lúštiteľ.

2. Pravidlá súťažných recenzií

 • 2.1. Do súťaže budú zaradení tí účastníci, ktorí v e-shope, ktorý je predmetom súťažnej recenzie, nakúpia v stanovenom počte dní od zvrejnenia tejto recenzie.
 • 2.2. Stanovený počet dní je vždy súčasťou súťažnej recenzie.
 • 2.3. Nárok na zaradenie do súťaže vzniká tým účastníkom, ktorým bude v e-shope za súťažnú recenziu schválený cashback.

3. Spoločné pravidlá súťaží

 • 3.1. Výhry je možné získať v období od 10. 3. do 4. 4. 2021.
 • 3.2. Každý užívateľ môže vyhrať iba jednu výhru denne.
 • 3.3. Výherca bude kontaktovaný na e-mailovej adrese, pod ktorou je na Plnej Peňaženke registrovaný.
 • 3.4. Ceny venované partnermi akcie sú odovzdávané partnermi akcie (ak nie je uvedené inak). Plná Peňaženka sprostredkuje kontakt medzi výhercom a partnerom akcie a výhru výhercovi pošle priamo partner súťaže.
 • 3.5. Prevzatie cien musí výherca potvrdiť najneskôr do 14 dní od oznámenia výhry e-mailom.
 • 3.6. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo vyradiť užívateľa v prípade dôvodného podozrenia, že sa pokúsil obísť pravidlá, či sa dopustil iného podvodného konania, ktoré je v rozpore so zmyslom akcie.
 • 3.7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá jednostranne meniť, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.
 • 3.8. Účasťou v akcii nevzniká právny nárok na výhru a výhry nie je možné právne vymáhať.
 • 3.9. Užívateľ svojou účasťou v akcii súhlasí s marketingovým využitím údajov o svojej osobe (hlavne so zverejnením svojho mena a priezviska a v prípade výhry aj so zverejnením svojej fotografie a mesta bydliska) usporiadateľom súťaže.
 • 3.10. Akciu usporadúva Prima Digital, s.r.o. Platia podmienky použitia.